Kara Fırın ve Lahmacun Fırın Dönüşümü

dogal gaz, karafırın dönüşüm

Kara Fırın ve Lahmacun Fırın Dönüşümü
KARA FIRIN VE LAHMACUN FIRINLARINDA DOĞAL GAZ KULLANIM ESASLARI
Tanım
Kara fırın veya odunlu fırın olarak tabir edilen fırınlar, uzunluğu 4-6m, genişliği 3-5m arasında değişen tabanı elips, tavanı kubbe şeklinde ve tavan yüksekliği 1m civarında olan ateş tuğlasından örme pişirme fırınlarıdır.

Çalışma prensibi;
Fırın gerekli pişirme sıcaklığına kadar (280–300 derece) ısıtılmakta ve brülör kapatılmaktadır. Kapaklar kapatıldıktan 5–10 dakika sonra pişirme işlemine başlanmaktadır. Pişirme işlemi yaklaşık 2 saat sürmekte, fırın boşaltıldıktan sonra brülör tekrar ateşlenerek fırın pişirme sıcaklığına kadar ısıtılmaktadır.

Kara Fırınlarda Doğalgaz Kullanımı
Bu amaç için imal edilen brülörler; TSE tarafından kabul gören uluslararası standartlara ve TSEK veya TSE belgesine sahip olmadığından, ilgili standarda uygun olarak özel üretilen brülör, bu brülörün kullanılacağı kara fırın ve fırın içerisinde oluşan atık gazın tahliyesinde kullanılacak baca sistemi için “TSE Özel İnceleme Raporu” alınarak Özel İnceleme Raporu Verilmesi Talimatına uygun olarak Proje Onay ve Tesisat Kontrol işlemi yapılmalıdır.

Bunu da oku :  Doğalgaz Faturasını Düşürmenin 10 Yolu

Kara Fırın ve Lahmacun Fırınlarında Brülör Montajı
✔ Brülör, fırına rijit biçimde bağlanabilecek bir konstürüksiyona sahip olmalı ve kapak plakası kalınlığı minimum 10mm olmalıdır.
✔ Brülörün herhangi bir sebeple sökülmesi durumunda, brülörü kapatıp gaz akışını kesebilen bir tertibat bulunmalıdır.
✔ Yanma odası üzerinde alev gözetleme camı bulunmalı, alevin teşekkülü ve biçimi buradan tam olarak izlenebilmelidir.
✔ Brülör; fırın içi sıcaklığa ve neme dayanıklı malzemelerden imal edilmeli ve fırın içi sıcaklığın korunabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması tavsiye edilir.
✔ Elektrik tesisatında ve otomatik kontrol panosunda bulunacak sesli ve ışıklı ikazlar muntazam yerleştirilmeli, kolay görülebilir ve anlaşılır olmalıdır.
✔ Sistem; sürekli açık bir pilot alevle veya alev kaybolması durumunda devreye giren bir elektronik ateşleme sistemi ile ateşlenmelidir.
✔ Ateşleme komutu verilmeden sistemde alev oluşmuş ise alevi algılayıp devreyi kapatacak otomatik kontrol sistemi bulunmalıdır.
✔ Sistem; ateşleme sonrası alev kontrolü yapılıp alev teşekkülü görüldükten sonra işletme konumuna geçmelidir.
✔ İşletme konumunda herhangi bir sebeple alev kaybolması durumunda sistem otomatik olarak gazı kesip arıza konumuna geçmelidir.
✔ Sistemde minimum ve maximum sıcaklık ayarı yapılabilen ve sisteme kumanda edebilen bir termostat bulunmalıdır. Fırın içi sıcaklık sürekli olarak kontrol edilebilmeli ve sıcaklık ölçümü fırın yanma haznesinin ters köşesinden yapılmalıdır. Fırının aşırı ısınmasını önlemek amacıyla fırın içerisindeki sıcaklığın maximum 330°C ‘ye çıkması durumunda, brülör devre dışı kalmalıdır.
✔ Fırın üzerinde rahatlıkla görülebilen bir noktada okunaklı puntolarla hazırlanmış “Fırın Kullanma Talimatı” bulunmalıdır.
✔ Kullanılacak her brülör bek sistemi için kesme vanası konmalıdır.
✔ Sistemin otomatik çalışmasını sağlayacak nitelikte solenoid valf kullanılmalıdır.
✔ Tesisat ile brülör bekleri arasındaki bağlantı maximum 40cm uzunluğunda flexible bağlantı elemanları ile yapılmalıdır.
✔ Sisteme bir adet minimum gaz basınç prosestatı ve düz regülatör kullanılması veya regülatör kullanılmaması durumunda bir adet de maximum gaz basınç prosestatı kullanılmalıdır.
✔ Kolektör öncesinde gözenek açıklığı 50 mikron olan filtre kullanılmalıdır.

Bunu da oku :  Fırın ocak doğal gaz dönüşümü

Bacalar
Baca hesaplamaları TS EN 13384–1 standardına göre yapılmalıdır. Kara Fırınlarda ve Lahmacun Fırınlarında Pw = 10 Pa, baca gazı sıcaklığı ise 200ºC alınmalıdır.

Baca üzerinde atık gaz akışına engel olabilecek kapak, klape, fan v.b. hiçbir aparat bulunmamalıdır.

Havalandırma
Havalandırma açıklıkları; İGDAŞ Binalar İçin Doğalgaz Tesisatı Teknik Esasları madde 10.3 ve 10.3.1 de belirtilen esaslara göre yapılmalıdır.

Sistemde Teknik Tadilat Yapılması
İlgili standartlara ve şartnamelere göre tesis edilmiş “TSE Özel İnceleme Raporu” ile onay almış ve sürekli gaz kullanımına müsaade edilmiş Kara Fırın ve Lahmacun Fırınlarına ait tesisatlarda yapılacak her türlü değişiklik, tadilat, iyileştirme v.b. müdahaleler İGDAŞ’ tan onay alınarak yapılacaktır.

(Visited 145 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment